Geboorte van Cria (veulen)

Het krijgen van een Cria (veulen) is het mooiste van de fokkerij. Als de bevalling zich na ongeveer 11,5 maand aandient, worden de andere alpaca's in de weide vaak erg nieuwsgierig. De aanstaande moeder draait meestal wat rondjes en gaat vaker op één zijde liggen. Ze loopt meer naar de mestplaats en zal zich wat onrustiger gedragen.

Als de weeën in kracht en frequentie toenemen, zal de merrie regelmatig gaan liggen en weer staan. De zak met vruchtwater zal zichtbaar worden en al gauw verschijnen dan de voorpootjes en het neusje van het veulen. Als vervolgens de kop helemaal geboren is zal de alpaca eerst nog even rusten alvorens ze de rest eruit perst. (15-30 min)  Als het goed is ademt het veulen al en is dit dus geen probleem. 

De placenta
De placenta of nageboorte komt meestal binnen 3-6 uur na de geboorte. De merrie zal deze in tegenstelling tot sommige andere zoogdieren niet zelf opeten. Ook zal ze het veulen niet aflikken en tot de geboorte van het placenta zal ze ook weinig aandacht aan het veulen schenken. Pas als dit achter de rug is zal ze zich echt om haar jong bekommeren. 
 
Verzorging direct na geboorte
Om de prille band tussen moeder en veulen zo min mogelijk te verstoren laten wij moeder en veulen het liefst in de kudde en bij redelijk weer dus lekker buiten. Achtergebleven vliezen worden verwijderd indien de zon niet sterk genoeg is drogen we het veulen een beetje af en controleren en desinfecteren meteen de navelstreng met jodium.

Verder zul je zien dat het in de meeste gevallen allemaal goed komt en het veulen al binnen een paar uur opstaat en gaat drinken bij de moeder. Omdat de eerste melk (biest) van levensbelang is houden we wel goed in de gaten dat ze ook  binnen 6 uur na de geboorte een aantal keren goed gedronken heeft.  

En dan is het genieten, van alweer een jong en dartelend alpacaveulen. 

veulen drinkt Cria zoekt naar het uier.